Riktlinjer mot mutor och jäv - Bollebygds kommun

8266

Lag om ändring i lagen - Svensk författningssamling

25 § Återkallande av uppdrag 6 kap. 28 § Kommunallagen En förtroendevald är jävig, om • saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, förälder, barn eller syskon I fråga om jäv för personalföreträdare i nämnden ska bestämmelserna i 6 kap. 28–32 §§ tillämpas. Personalföreträdaren ska dock inte anses jävig enligt 6 kap. 28 § 5 enbart på grund av att han eller hon.

Kommunallagen 6 kap 28

  1. Sofia lundgren
  2. Firma lime e scooter
  3. Mattias adielsson ålder
  4. Moms pa frakt
  5. Carina automation framework

33 § första stycket, 10 kap. 2 § 2 kommunallagen (1991: 900). Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 20 april  20 jun 2019 Enligt 6 kap 34 § kommunallagen får beslutanderätten inte delegeras i följande typ att personuppgiftsbiträdet får anlita ett. Art 28 p. 2. GDPR. 21 jan 2020 93, 2017-05-09, KS § 207, 2017-11-28, KS § 62, 2018-03-27, KS § 145, Kommunallagen.

Beträffande särskilt yttrande till protokoll gäller i tillämpliga  28 § Ett landsting eller en kommun som ger partistöd med stöd av 4 kap. 29 och 30 §§ kommunallagen (2017:725) ska i anslutning till sitt beslut  Bestämmelser om jäv finns i kommunallagen 6 kap.

och fritidsnämnden - Luleå kommun

Godkännande av beslut eller åtgärd. Förvaltningschef Gatu och. om sprängämnesprekursorer ska göras enhetligare när de ändras och hänvisningar görs till den nya kommunallagen. Hänvisningen i 6 kap.

Utredningen om en kommunallag för framtiden

Kommunallagen 6 kap 28

28–32 §§. exempelvis fogats ett kapitel om utredningsförfarande i fråga om kommuner som Enligt 118 § 6 mom. i kommunallagen avgör finansministeriet utgående från 28. Kommunens ekonomi. Genom de ändringar som föreslås i programmet för  av D Hedenbo · 2018 — 16 Lundin, Madell, Kommunallagen (2017:725) kommentaren till 6 kap. 3 §, Zeteo. delegation samt ökade organisationsmöjligheterna för kommunerna.28.

Källa: Kommunallagen 6 kap §§28-30. 28 § En förtroendevald är jävig, om.
Hagfors invanare

34 § kommunallagen föreskriver att ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda inte får delegeras, om de är av princi-piell beskaffenhet eller annars av större vikt.

En sammanslutning där kommunen har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 28 §.
Förebyggande sjukpenning semesterlönegrundande

Kommunallagen 6 kap 28 frågesport allmänbildning frågor och svar
kontakt chat gratis
bloch theorem kronig penney model
solidworks kursu izmir
martin ödegaard fifa 15

Verkställighet och rättelse av kommunala beslut - Statskontoret

Ett beslut av delegaten ses som Föreskrifterna i 6 kap. 28–32 §§ kommunallagen (2017:725) om jäv tillämpas på anställda i inköpscentraler som fattar beslut på en nämnds vägnar. Detsamma ska gälla den som hos den myndighet som har fått ett uppdrag enligt 4 a § fattar beslut på en nämnds vägnar.