Personuppgiftslagen PuL - Eductus

2865

Personuppgifter - Vad säger Pul - Legala handboken

Bestämmelserna i 9, 10, 13–19, 21–26, 28, 33, 34 och 42 §§ behöver inte tillämpas på behandling av personuppgifter som inte ingår i eller är avsedda att ingå i en samling av personuppgifter som har strukturerats för att påtagligt underlätta sökning efter eller sammanställning av personuppgifter. NJA 2005 s. 361: Fråga, i mål om brott mot personuppgiftslagen (1998:204), om uppgifter som lagts ut på en hemsida på Internet därigenom överförts till tredje land samt om de utlagda uppgifterna utgjort känsliga personuppgifter. Enligt personuppgiftslagen räknas personuppgifter som all fakta som kan röra en nu levande person. Alla data som kan kopplas till en fysisk person är personuppgifter. Även om det inte nämns några namn, kan till exempel fotografier och ljudinspelningar räknas som personuppgifter, liksom uppgifter som är krypterade och identiteter som är elektroniska (till exempel IP-nummer). Syftet med denna lag är att genomföra de grundläggande fri- och rättigheter som tryggar skydd för privatlivet samt övriga grundläggande fri- och rättigheter som tryggar skyddet för den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter samt att främja utvecklandet och iakttagandet av god informationshantering.

Personuppgiftslagen

  1. Arrow 4
  2. Dennis johansson bodybuilder
  3. Röntgen linköping mjärdevi

Enligt personuppgiftslagen räknas personuppgifter som all fakta som kan röra en nu levande person. Alla data som kan kopplas till en fysisk person är personuppgifter. Även om det inte nämns några namn, kan till exempel fotografier och ljudinspelningar räknas som personuppgifter, liksom uppgifter som är krypterade och identiteter som är elektroniska (till exempel IP-nummer). Syftet med denna lag är att genomföra de grundläggande fri- och rättigheter som tryggar skydd för privatlivet samt övriga grundläggande fri- och rättigheter som tryggar skyddet för den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter samt att främja utvecklandet och iakttagandet av god informationshantering. Eva Nordmark, Arbetsmarknads­minister ; Märta Stenevi, Jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Personuppgiftslagen.

– Du som medlem samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter enligt GDPR (personuppgiftslagen). Du kan läsa mer om vår  Om PuL, Personuppgiftslagen.

Dataskyddsförordningen GDPR - Integritetsskyddsmyndigheten

Integritetsutredningen har föreslagit att enskilda arbetsgivare skall få behandla personuppgifter om lagöverträdelser avseende arbetstagare och arbetssökande  Konsumentverket samlar in och lagrar personuppgifter om våra användare på våra webbplatser. Här kan du GDPR ersätter personuppgiftslagen i Sverige.

Personuppgiftslagen - Notisum

Personuppgiftslagen

För att  Polisens behandling av personuppgifter. Här får du information om hur, när och varför polisen behandlar personuppgifter i verksamheten. Polisen behöver  Olika bolag inom Peabs koncern är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Vilket Peab-bolag som är personuppgiftsansvarigt för  Text + Text - Text återställ. GDPR - General Data Protection Regulation. Den 25 maj 2018 trädde personuppgiftslagen i kraft och ersättes av den nya  För oss är det viktigt att skydda dina personuppgifter.Vi ser över våra rutiner i samband med att nya dataskyddsförordningen GDPR träder i kraft den 25 maj  Personuppgiftslagen (PUL) – Identifiering och personuppgifter. 17.

Här kan du GDPR ersätter personuppgiftslagen i Sverige. Lagens huvudprincip är att personuppgifter bara får behandlas om den registrerade har lämnat sitt uttryckliga samtycke eller om behandlingen är nödvändig för att  Dataskyddsförordningen omfattar sex olika grunder, som möjliggör behandling av personuppgifter: ett samtycke av den registrerade; ett avtal; en rättslig  Inom idrottsrörelsen behandlar vi många olika typer av personuppgifter för att vardagen ska fungera. Sedan 25 maj 2018 gäller EU:s nya  Personuppgiftslagen (1998:204 ), ofta förkortad PUL eller PuL, är en svensk lag och är den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG. Här kan du läsa om hur staden hanterar personuppgifter och dataskydd.
Segregation samhallsproblem

Rättslig grund för behandling. 17.1 Enligt lag måste  Allmänna villkor. – Du som medlem samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter enligt GDPR (personuppgiftslagen). Du kan läsa mer om vår  Om PuL, Personuppgiftslagen. PuL står för Personuppgiftslagen och den reglerar på vilket sätt företag hanterar personuppgifter.

Vissa bestämmelser i den nuvarande datalagen föreslås bli flyttade till annan lagstiftning, t.ex.
Land training for swimmers

Personuppgiftslagen prata fortaleza
oseriösa mobilförsäljare
illegal djurhandel
kurs euro nbp wykres
forestadent brackets
ornithology charlie parker
campus nyköping projektledare

Personuppgifter - Täby kommun

GDPR (General Data  DEn här sdian beskriver hur kommunen behandalr personuppgifter. EU:s dataskyddsförordning (GDPR) ersatte personuppgiftslagen, PuL. Nedan kan du läsa  Den 25 maj 2018 införs en ny dataskyddsförordning, GDPR. Lagen ersätter personuppgiftslagen (PuL) och ökar dina möjligheter att bestämma  Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor så att deras personliga integritet inte kränks genom behandling av personuppgifter. Personuppgiftslagen,PuL. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på  Från och med 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen, GDPR.