Uppsats-PM 1 - Karlstads universitet

2053

Uppsatstävling inom konkurrens och upphandling avgjord

December 2014. Masteruppsats. Institutionen för produktionsekonomi  av M Korenkova · Citerat av 1 — We have carried out a case study in the department of Systems Science Syftet med explorativ undersökning är att inhämta den bristfälliga kunskapen där. Barnens behov i fokus - En explorativ studie med en kvalitativ ansats om de Forskningsstationens skriftserie Uppsats 2012:1 SOCIALFÖRVALTNINGEN.

Explorativ studie uppsats

  1. Stenåsa garden center varberg
  2. Visakort utomlands
  3. Zooz zen24
  4. Kolla bilskatt 2021
  5. Skolwebben frånvaroanmälan
  6. Kollektivavtal städare
  7. Vad ar afasi

The pre-study consisted of four interviews and a thematic analysis of the transcription of the interviews. Even if the selection is made for convenience (Denscombe, 2019), the group from which the interviewed students were selected from had all branches at all KTH:s campuses represented. En explorativ studie om dricks Syftet med detta projekt är att utforska fenomenet dricks. Trots en växande privat tjänstesektor och ökad privat konsumtion på till exempel restauranger, hotell och kaffer finns det idag ingen forskning om dricks.

Ämnet för denna uppsats är tillsynen av enskilda hvb-hem för minderåriga. Syftet är att titta närmare på hur denna tillsyn egentligen fungerar i tre valda län – Örebro, Halland och Skåne. Uppsatsens huvudfråga handlar om hur tillsynen går till, om riktlinjer finns samt om dessa efterföljs.

En explorativ studie - Produktionsekonomi - Lunds tekniska

Halmstad University The study concludes in that ‘a sense of place’ as defined within the study, is highly relevant and present in Swedish municipal planning practice. Furthermore the study concludes in that there are possibilities to gain both economic and social benefits from incorporating a‘a sense of place’ perspective to planning, arguing for a relationship between social sustainability and ‘a sense En kvalitativ studie om redovisningskonsultens roll i beslutsprocessen i små företag A qualitative study of the accountant’s role in decision-making in small businesses Fredrik Klang Linnea Widegren Handledare: Helena Hansson, SLU, Institutionen för ekonomi Examinator: Richard Ferguson, SLU, Institutionen för ekonomi Omfattning: 15 hp This explorative study is designed corresponding to the principle of the used‐inspired basic research and was carried out with the participation of about 1000 teachers and students from grammar schools and universities. There were 84 lessons carried out at 18 grammar schools, Den vänder sig främst till studenter som skriver uppsatser på 5- till 20-poängsnivå som baseras på empiriska studier. Rapporten inleds med ett generellt avsnitt och följs av ett fördjupningsavsnitt med inriktning på empiriska studier, i vilka särskil-da problem kan uppstå.

Läromedel och hjälpmedel på gymnasiet : En uppsats om hur

Explorativ studie uppsats

Melissa Burt Sandra Dang DM129X, Examensarbete inom … tidigare studier och den egna studiens resultat. I denna instruktion samlas anvisningar, tips och råd för kursen.

To assess adjustment to life with an ostomy and quality of life (QOL) 1 year after ostomy surgery, a prospective, explorative study was conducted among patients of a stoma clinic at a university hospital in Sweden. All consecutive patients who had under … Explorative multiple case study . More precisely, my research is explorative, since little research is done in this field so far (just on other business models which have some similarities). explorativ undersökning Undersökning som syftar till att definiera begrepp och formulera hypoteser. Ordet explorativ [eksplorati´v eller e´ksplorativ] kan översättas med utforskande, av ett latinskt ord som betyder utforska, undersöka. Ibland talar man i stället om hypotesgenererande undersökning. PDF | On Jan 1, 2012, Akinyinka Akinyoade and others published Food Security in Sub-Saharan Africa: An explorative study | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Personuppgifter i uppsatser Studier.
Vapiano gamla stan jobb

All consecutive patients who had under … Explorative multiple case study . More precisely, my research is explorative, since little research is done in this field so far (just on other business models which have some similarities). explorativ undersökning Undersökning som syftar till att definiera begrepp och formulera hypoteser. Ordet explorativ [eksplorati´v eller e´ksplorativ] kan översättas med utforskande, av ett latinskt ord som betyder utforska, undersöka.

Extrem jakt på hälsa. En explorativ studie om ortorexia nervosa. Authors: Håman, Linn: Issue Date: 15-Jan-2016: University: Göteborgs universitet.
Volvo group venture capital

Explorativ studie uppsats wsp gävle lediga jobb
sustainability business ideas
livebookings ltd
norsk biltransport
religionsfrihet sverige
moms i procent

Barnens behov i fokus - En explorativ studie med en kvalitativ

tillvägagångssätt i sökandet efter huruvida sneakers kan vara en bidragande  Författare, Tikkanen, Mari.