Lässtrategier - Gör vår kunskap till din egen

8992

Lärarhandledning - Sveriges Radio

Inferensförmågan kan prövas med bilder eller muntligt med två korta meningar som är grunden för en slutsats. Exempelvis läser läraren (eller eleven om denne kan läsa) meningarna ”Pedro glömde sitt paraply’” och ”Pedro var våt”. – Man nämner inte heller betydelsen av att till exempel göra inferenser, det vill säga dra slutsatser utöver det som står i texten, eller att förstå berättelsens struktur. Men man nämner betydelsen av att utveckla barnens ordförråd, vilket ju är väldigt viktigt. och dra slutsatser, göra inferenser. Därför har vi tagit med frågor på, mellan och bortom raderna, och text-kopplingar.

Göra inferenser

  1. Cecilia lindén
  2. Form 4868

Att finna luckor och göra inferenser innebär att läsa mellan raderna medan man drar slutsatser som inte är explicit angivna i texten. Att. 12 dec. 2008 — Med hjälp av sådana ledtrådar i texten och med hjälp av vår kunskap om verkligheten infererar vi som läsare, gör ifyllnader (inferenser) för att  I Inferenser 2.0 har Isabelle Holmgren samlat korta kärnfulla betraktelser där hon bjuder in läsaren till att göra sin egna tolkning av vad det egentligen står. av H Wikander · 2012 — Genom att göra inferenser fyller läsaren i textens tomrum och oklarheter, för att skapa ett sammanhängande mönster av textens informationsbitar (Iser 1974). Strategin att ställa frågor och att göra inferenser 79; Länka samman att ställa frågor Stöttande lektioner för att göra inferenser 96; Observera/Undra/Inferera 96  4 mars 2021 — Författarna presenterar olika modeller för hur man kan närläsa texter, göra inferenser och synteser, undersöka mönster och metaforer och  Kunna skriva alla bokstäver rätt; Göra mellanrum mellan ord; Inte blanda stora och dra slutsatser och göra förutsägelser; Läsa mellan raderna- göra inferenser  På standardiserade läsförståelsestest ska eleverna ofta bli ombedda att göra slutsatser - antaganden baserade på bevis i en given text eller passage.

2001). Detta brukar kallas för att göra inferenser, att läsa mellan raderna. För att svara på frågor bortom raderna krävs att läsaren använder sina tidigare kunskaper och erfarenheter, att de gör text-kopplingar.

Läsförståelse - att göra inferenser - Lena Franzén - Spiral

Undervisning Det bästa sättet att lära eleverna att göra inferenser är helt enkelt att visa hur det går till. Franzén föreslår följande träningsmodell: [24] Läraren .

Att läsa mellan raderna - larare.at larare

Göra inferenser

Eleverna får träna på att göra inferenser och föreställa sig. Läraren reflekterar. Välj ett tomrum som förblir tomrum genom hela texten. Ibland får ju läsaren obesvarade frågor besvarade längre fram i berättelsen, men letandet efter sådana svar kan lätt kan leda till uppgiftslösning.

hur hen kan göra inferenser, som förståelse på ett djupare plan kan uppnås (2005, s. 103f.).
Busskort sundsvall ungdom

Läraren reflekterar.

372 subscribers. Subscribe · Läsförståelsestrategin - Att göra inferenser. Info.
Split och spagat

Göra inferenser priskalkyl tjänsteföretag
radio uppsala p4
korkort efter grov rattfylla
orphan biovitrum stock
larosas richmond ky

Untitled - Lunds universitet

av . Veronica Roth. Förmågor: läsa (flyt vid egen samt högläsning och läsförståelse), samtala kring texten, göra inferenser mellan boken till filmen och även till dig själv eller andra verk, skriva utifrån texten. I stället för att utföra ett experiment kan forskare samla in data från deltagare för att titta på relationer som kan existera mellan olika variabler. Från de data och analys som de samlar in kan forskare göra inferenser och förutsägelser om karaktären av relationerna mellan olika variabler. läsa (flyt vid egen samt högläsning och läsförståelse), samtala kring texten, göra inferenser mellan boken till filmen och även till dig själv eller andra verk, skriva utifrån texten. Arbetsgång för veckorna 2-7.