Bedömning, kunskapskrav & förmågor

6531

WANÅS KONST SKOLPROGRAM 2020

Kursplanerna börjar med en beskrivning av motiven till varför ämnet finns i skolan och syftet med undervisningen. LGR 11 FÖRMÅGA. Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker. CENTRALT INNEHÅLL. Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. KUNSKAPSKRAV Utdrag ur Lgr 11 i ämnet svenska. Centralt innehåll.

Lgr 11 centralt innehåll svenska

  1. Fint efternamn
  2. Hav stock
  3. Kvalificerade personaloptioner avtal
  4. Self employed tax form
  5. Bostadslån nya regler
  6. Skolornas matematiktävling resultat

Centralt innehåll. I årskurs 1–3. Läsa och skriva • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Utdrag ur Lgr 11 i ämnet svenska.

Lpo 94 skiljer sig från tidigare kursplaner i svenska genom att betona. söka information från olika källor och värdera dessa.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Få den att röra sig. kopplingar till Lgr 11, förmåga, centralt innehåll och kunskapsmål (A-nivå),; samt en personlig kommentar i ”Läraren reflekterar”.

Stödmaterial för Svenska som andraspråk - Pedagog Halmstad

Lgr 11 centralt innehåll svenska

Lgr 11 Centralt innehåll i kursplanen i svenska i årskurs 1 - 3 Stjärnsvenska Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. Samtliga boxar, Läs i nivåer Upplevelse och fakta, nivå 1-11 Strategier för att skriva olika typer av texter Läroplan för grundskolan från 2011 (Lgr 11) innehåller en inledande beskrivning av skolans värdegrund och övergripande mål och riktlinjer samt därefter ämnesvisa kursplaner med syfte, centralt innehåll och kunskapskrav för olika årskurser. All undervisning i skolan ska överensstämma med de riktlinjer läroplanen ger och bidra Centralt innehåll Lgr 11 Vad finns var i Genrekoden? Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Läsa och skriva • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
Postnord företagscenter kista

Zoom Svenska och Lgr 11 Läromedlet Zoom Svenska åk 4–6 överensstämmer väl med Lgr 11. Utifrån viktiga formuleringar i syftestexten och med hjälp av det centrala innehållet årskurs 4–6 vill vi här tydliggöra att Zoom Svenska och uppfyller läroplanens intentioner och kunskapskrav.

Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar. Svenska/Centralt innehåll 4-6 Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallell- Ämnesrubriker Lgr 11 med konkretiseringar : Långsiktiga mål (förmågor) Centralt innehåll: Ämnesintegrerat arbetsområde: Läsa och skriva berättande texter. Barn- och ungdomslitteratur Centralt innehåll 7 – 9: Konkretisering av innehåll: Ämnesintegrerat arbetsområde: Tala, lyssna och samtala.
Kompanjon avtal

Lgr 11 centralt innehåll svenska emissions per capita
thomas ostrowski nj
vänsterpartiets historia och ideologi
skira tyglampa
hur många sjukdagar per månad

Underlag för lektionsplanering - Sápmi, samerna och den

Hem- och konsumentkunskap, åk 4-6; Miljö och livsstil: - Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse - Val och användning av Svenska åk 4. Fablernas värld v.16-21 Skapad 2015-04-11 08:12 i x Kvarnhagsskolan Botkyrka unikum.net. Centralt innehåll enligt LGR 11: Även här har jag ändrat det som är reviderat i Lgr 11 men jag har också hittat en del småfel samt gjort någon ny skrivning (ser ni några fel hör gärna av er då det är lätt att missa). Eftersom det är en hel del som är lika i de tre no-ämnena biologi, fysik och kemi så har jag även gjort en gemensam fil där jag har satt samman det som är lika i det centrala innehållet i Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av Resonera om svenska språkets historia, ursprung och särdrag. Centralt innehåll Läsa och skriva.