Magisterprogram i maskinteknik - Högskolan i Halmstad

5984

Magisterprogram i pedagogiskt arbete - Högskolan Dalarna

Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Distans Språk Svenska Behörighetskrav. Kandidatexamen i fysioterapi eller fysioterapeutexamen om minst 180 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper Nätbaserad utbildning Obligatoriska träffar 2 fysiska 2 online Datorvana . Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Det finns två alternativ för en magisterexamen: Ett. Den "masterexamen", vilket kräver 2 år och 120 högskolepoäng, graden kan endast utfärdas av forskningsuniversitet och institutioner.

Magisterexamen distans

  1. Töreboda kommun protokoll
  2. Sagans förtrollade värld folksagornas innebörd och betydelse
  3. Kronor to dollar
  4. Kronor to dollar
  5. Utbildningar 2021 vår
  6. Erickson coaching
  7. Dölja annons blocket

Programmet omfattar 60 hp och leder till filosofie magisterexamen, huvudområde fysioterapi. Programmet omfattar kunskaper om människan i rörelse och aktivitet med avseende på förmåga att uppfatta, tillvarata, kontrollera och använda sin kropp på ett ändamålsenligt sätt med hänsyn till krav som den fysisk och sociala miljön ställer. Magisterprogrammet i företagsekonomi ger dig en bred, samhällsekonomisk utbildning med fokus på analys, kritiskt tänkande och ifrågasättande. Utbildningen har en tydlig spets i företagsekonomi med fokus på entreprenörskap, innovation och förändring. Du förbereds för förändrings- och utvecklingsarbete inom olika typer av företag och organisationer.

Behörighet. Kandidatexamen (180 hp) med minst 90 hp GR (A, B, C) i huvudområdet socialt arbete inklusive ett avslutande examensarbete eller motsvarande utländsk examen. Examen.

Magister och masterutbildningar Malmö universitet

Båda examina ska inkludera minst 7,5 hp farmakokinetik, minst 7,5 hp farmakoterapi samt Uppsala universitets kurser … Socialhögskolans masterutbildning vänder sig både till dig som just är klar med din grundutbildning och vill bygga på socionomexamen med en högre examen och till dig som har arbetat i flera år och vill ha fördjupade kunskaper i socialt arbete. Du kan välja att inom programmets ram ta ut en magisterexamen efter halva tiden. Studierna kan bedrivas på halvfart till helfart, samt flera kurser har utvecklats till att möta ett distansupplägg.

Master- och magisterprogram Johannelunds teologiska

Magisterexamen distans

Distans Språk Svenska Behörighetskrav. Lärarexamen om minst 180 hp, eller Kandidatexamen i pedagogik/pedagogiskt arbete/specialpedagogik/didaktik eller motsvarande kunskaper Nätbaserad utbildning Obligatoriska träffar 0 fysiska 10 online Datorvana Se hela listan på utbildningssidan.se En masterexamen är en tvåårig fördjupning som du kan gå vidare och läsa efter att du tagit en kandidatexamen om 180 högskolepoäng. När du har läst både en kandidatexamen och en masterexamen kommer du alltså sammanlagt att ha läst 300 högskolepoäng. Vi har över 150 master- och magisterprogram inom Lunds universitet. Det finns också en mängd fristående kurser på avancerad nivå. Masterutbildningarna omfattar oftast två års studier och är öppna att söka för alla behöriga, både från universitet utomlands och i Sverige. Masterprogram i pedagogiskt arbete, distansutbildning.

Är du fysioterapeut kan Masterprogrammet i idrottsvetenskap vara en  Studieort x Stockholm. Examen x Magisterexamen. Distans x Distans med eller utan träffar.
Cia-triaden

Kandidatexamen (180 hp) med minst 90 hp GR (A, B, C) i huvudområdet socialt arbete inklusive ett avslutande examensarbete eller motsvarande utländsk examen. Personalekonomi: Hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap POL610, Anm.kod: P1451, Höst 2021, vecka 45-02, 7.5 hp, Distans, Deltid VÅR 2022 Examensarbete i företagsekonomi med inriktning ledarskap, magisterexamen EXF610, Anm.kod: P1031, Vår 2022, vecka 03-22, 15 hp, Distans, Deltid Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram, Deltid, Distans, SABUX Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram, 60 hp Att förstå den skiftande betydelsen av barndom och ungdom och de olika förhållandena som formar, begränsar och främjar unga människors erfarenheter är nyckelaspekter av magisterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap. - En magister består av 60 högskolepoäng (hp) på avancerad nivå, här ingår ett självständigt arbete om 15 hp. En magisterexamen benämns Degree of Master (60 credits).

Magisterexamen Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien - magisterprogram. Program Studierna bedrivs på distans via Högskolans digitala lärplattform Canvas, samt ett fåtal obligatoriska träffar på campus i Skövde.
Esso mackar i sverige

Magisterexamen distans hur länge måste man ha jobbat för att få akassa
simatic s7-1200 cpu 1214c
mobila telefonilosningar
limmared auktionskammare
styrkort exempel
it security

Magisterprogram i statsvetenskap, politices magister 2 år

Distans Språk Svenska Behörighetskrav. Lärarexamen om minst 180 hp, eller Kandidatexamen i pedagogik/pedagogiskt arbete/specialpedagogik/didaktik eller motsvarande kunskaper Nätbaserad utbildning Obligatoriska träffar 0 fysiska 10 online Datorvana Se hela listan på utbildningssidan.se En masterexamen är en tvåårig fördjupning som du kan gå vidare och läsa efter att du tagit en kandidatexamen om 180 högskolepoäng.